20091006

recordando a mercedes sosa

Amanda Barrera, escritora colombiana, recuerda a Mercedes Sosa. CáMARA FRIGORíFICA. CíRCULO D.M.