20090712

symposium meertalige opvoeding
VOORAANKONDIGING
* Het thuis spreken van een andere taal leidt tot Nederlandse taalachterstand.
* Kinderen die twee talen tegelijk leren gooien die talen door elkaar.
* Is er nog eigen taalonderwijs in Nederland? Hoe is dat georganiseerd?

Worstel je ook met deze vragen of met de reacties uit je omgeving over het opvoeden in meerdere talen, en wil je weten hoe het echt zit?
Kom dan zondag 27 september, van 11.00-17.00 uur naar Utrecht voor het
SYMPOSIUM MEERTALIGE OPVOEDING
Tijdens dit symposium zullen verschillende sprekers ingaan op diverse aspecten van meertaligheid (o.a. welke wetenschappelijke theorieën zijn er, wat is het Nederlandse beleid?). Vervolgens zijn er workshops waarin een bepaald thema praktisch wordt uitgewerkt, zoals bijv.
- Welke taal kan je het beste thuis spreken? In welke situaties spreek je de ene en in welke situatie de andere taal?
- Bij welke leeftijd kan je het beste beginnen met het aanbieden van een tweede of zelfs derde taal?
- Welke tips en trucs zijn er voorhanden om meertaligheid te bevorderen en waarom is dit belangrijk?

Het ‘Symposium Meertalige Opvoeding’ wordt georganiseerd door de Federatie van Verenigingen van Spaanse Migrante n in Nederland (F.A.E.E.H.), in samenwerking met Lize. Het symposium is bedoeld voor iedereen die behoort tot de doelgroep van Lize*), in het bijzonder voor degenen die schoolgaande kinderen hebben. Het symposium is gratis.

Eind augustus gaan de uitnodigingen de deur uit, maar je kan je vast aanmelden bij FAEEH : info@faeeh.nl
Voor meer informatie kan je vanaf 31 augustus contact opnemen met Yolanda Miranda: 06 28731709. AGENDA CULTURAL. CíRCULO D. M.*) Lize behartigt bij de landelijke overheid de belangen van personen afkomstig uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië en Spanje, en hun nakomelingen.