20081211

kunst & kids en talent
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor de ZIDMixt
Zondag op zondag 14 december, Kunst & Kids, jong talent uit Amsterdam Nieuw West in de spots Een theatermiddag voor en door kinderen van 6-12 jaar. Met optredens van de Poetry Jockeys o.l.v. Martijn Timmermans, muziekschool Asian, de acteurs van ZIDTheater en een Talentenpodium. Voor de deelnemers aan het Talentenpodium is er om 13.00 uur een Workshop Presenteren.
Aanmelden verplicht. Kunst & Kids en Talent, Zondag 14 december. Programma van 15.00 tot 17.00 uur, zaal open om 14.30 uur Locatie: ZID Theater, De Roos van Dekamaweg 1. Toegang gratisInfo, opgeven voor Talentenpodium incl. workshop en reserveren: info@zidtheater.nl of telefoon 020-4888449. Zie ook http://www.zidtheater.nl/ Met vriendelijke groet, Karolina, Sebo en het ZIDteam