20150501

door het oog van de tijd, reve-foto's van eddy posthuma de boer
1 mei t/m 30 juni, Reve-museum, 2e etage

Vanaf de jaren zestig tot vlak voor de dood van Gerard Reve ging fotograaf Eddy Posthuma de Boer geregeld naar de volksschrijver toe om hem te portretteren. Soms in opdracht van een krant of een uitgever, maar vaak ook op eigen initiatief. Reve poseerde graag, hij wilde er goed op staan. Gefotografeerd worden had voor hem immers een diepere betekenis: ‘Voor een fotograaf leg je je ziel bloot.’ Sommige Reve-foto’s van Eddy Posthuma de Boer werden iconisch, zoals de omslagfoto’s van de bundels Nader tot u en Op weg naar het einde. Andere foto’s bleven in het archief van de fotograaf, wachtend op het moment waarop ze in samenhang met elkaar konden worden gepresenteerd.

Gezamenlijk bieden de Reve-foto’s van Eddy Posthuma de Boer een ontroerend perspectief op de allengs ouder wordende schrijver. De aantrekkelijke, karaktervolle jongeman die Reve in de kracht van zijn leven is en die gemakkelijk ten voeten uit het beeld kan vullen, maakt geleidelijk aan plaats voor een man in wiens afbrokkelende gestalte je steeds meer ‘ziel’ ontwaart. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het decor soberder, alledaagser, kaler; het verrassende effect daarvan is dat je als toeschouwer de ouder wordende schrijver steeds scherper ziet. Maar of het nu ‘vroege’ of ‘late’ foto’s zijn, op allemaal is Reve even sterk aanwezig. Visueel is Reve, liefdevol geportretteerd, tot aan het einde toe een blikvanger. AGENDA CULTURAL. CíRCULO D.M.

Centrale Bibliotheek Amsterdam
Bezoekadres: Oosterdokskade 143