20130323

REFLECTIEBeginnen in een nieuw land is niet een kleine beslissing, het is je leven veranderen. Elke persoon neemt een levensgeschiedenis mee, een ervaring uit het verleden.

Om het leven te reorganiseren in alle opzichten, is niet een gemakkelijke taak. Het vereist inspanning en geduld.
Een leven achterlaten...Nu moet je opnieuw beginnen. Veel mensen verhuizen uit hun land om verschillende redenen, onder anderen: economische, gezin, problemen met de openbare orde, het onderwijs.

Aangekomen in een nieuw land wordt men met een aantal dingen geconfronteerd zoals taal en cultuur. Een nieuwe samenleving impliceert een nieuwe structuur, eenzaamheid, gebrek aan familie, afwezigheid van het werk. Echter, de migrant komt met vele dromen, en met grote kracht om de barrières te doorbreken.

De taalbarrière is het meest moeilijk te doorbreken, en vergt inspanning. Als je de taal spreekt, ben je deel van de samenleving, en kan men productief zijn en bijdragen aan die samenleving. Tegelijkertijd helpt het de persoon om zijn doelen en persoonlijke ontwikkeling te bereiken. Het niet spreken van de taal betekent uitsluiting. Het krijgen van een kans kan een verandering in het leven betekenen. Een taal leert men niet alleen in een klaslokaal, maar vooral in het echte veld: oefenen met native speakers zelf. HEBBAN OLLA VOGALA. CíRCULO D.M.